Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

zajęcia komputerowe dla uczniów klasy 6 SP w Żegiestowie

zajęcia komputerowe dla uczniów klasy 5 SP w Żegiestowie

Zajęcia komputerowe dla uczniów klasy 4 SP  w Żegiestowie

Matematyka dla uczniów klasy 6 SP w Żegiestowie

Matematyka dla uczniów klasy  5 SP w Żegiestowie

Matematyka dla uczniów klasy 4 SP w Żegiestowie